โรคอ้วนอาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนของ COVID-19

ผู้รอดชีวิตจากโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอ้วนระดับปานกลางหรือรุนแรงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากโรคนี้ในระยะยาวมากกว่า เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคอ้วน การศึกษาหลายชิ้นระบุว่าโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงในการพัฒนารูปแบบที่รุนแรงของ COVID-19 ที่อาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การดูแลอย่างเข้มข้น และเครื่องช่วยหายใจในระยะเริ่มแรกของโรค

โรคอ้วนซึ่งเป็นโรคที่ซับซ้อนที่เกิดจากหลายปัจจัย มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ลิ่มเลือด และภาวะปอด นอกจากนี้โรคอ้วนยังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงและสร้างสภาวะอักเสบเรื้อรัง เงื่อนไขเหล่านั้นสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีหลังจากการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิด COVID-19